Analiza biznesowa, Analiza IT, Komunikacja, Organizacja spotkań, Product Owner, Project Manager, Raportowanie, Zarządzanie jakością, Zarządzanie ryzykiem

Kto pyta nie błądzi. Dlaczego?

Dlaczego? Czemu? Why? ‘5 Why’ jest znaną I często używaną techniką, która pozwala znaleźć problem identyfikując symptomy poprzez zadanie 5 pytań Why? (Dlaczego? Czemu?)  w sposób sekwencyjny. Technika ta jest polecana do codziennej pracy nie tylko w IT, ale także w każdej innej branży oraz w codziennym życiu. Stosowanie tej techniki nie jest trudne, trzeba …

Agile, Organizacja spotkań, Planowanie, Product Owner, Project Manager, Scrum Master, Zarządzanie zespołem, Zwinne

Planning poker – dlaczego warto?

Przytaczając krótko okoliczności: w trakcie mojej (nazwijmy to na potrzeby wpisu) kariery, trafiłam do zespołu, który był w trakcie transformacji Agile. Pewne procesy działały już sprawnie, pewne wymagały dopracowania. Był to zespół specyficzny, gdyż składał się w większości z deweloperów o kilkunastoletnim doświadczeniu, którzy mówiąc krótko są znakomici w tym, co robią. Każdy z nich …

Analiza biznesowa, Analiza IT, Komunikacja, Planowanie, Project Manager, Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie chaosem

Na początku był chaos. Później zostali stworzeni ludzie… i dopiero wówczas okazało się czym naprawdę jest chaos. Dlatego też w zasadzie od samego początku naszej historii pojawiali się liderzy, którzy ten chaos ludzkich idei i pragnień potrafili okiełznać i nadać im jeden wspólny cel. Myślę, że każdy project manager zgodzi się ze mną, że jego …

Organizacja spotkań, Planowanie, Zarządzanie czasem

Uwaga, tu się pracuje!

Czy też tak macie, że czasem w pracy zrobicie tak dużo, że sami jesteście zdziwieni, a innego dnia macie wyrzuty sumienia bo lista ‘to do’ tylko się powiększyła? Zastanawialiście się czemu tak jest? Będąc Koordynatorem zespołu Project Managerów miałam nowe osoby, które często pukały do mojego pokoju z różnymi pytaniami. Jedne wymagały powiedzenia: Tak/Nie/Sprawdź tu …

Komunikacja, Zarządzanie zespołem

Jak ten zespół ma grać w piłkę?

Nie chcę rozpisywać się na temat zespołu projektowego w sposób podręcznikowy i podawać regułek, które każdy PM w mniejszym lub większym stopniu zna. Chcę przedstawić nieco inne podejście do tematu i pokazać, że kompendium wiedzy do zarządzania zespołem projektowym znajduję się gdzieś indziej niż do tej pory project manager zaglądał. Wychodząc z konwencji projektów IT …