Organizacja spotkań, Planowanie, Zarządzanie zespołem, Zwinne

Trendy na rynku pracy według Gartnera

Pod koniec 2021 Gartner wydał ciekawą opinię na temat zmian związanych z środowiskiem naszej pracy w której poruszono kwestie pracy zdalnej – nowego trendu na rynku pracy oraz repriorytetyzacji zadań managerów.

Ciekawe punkty, ale to dopiero ich rozwinięcie daje pełny pogląd na perspektywę wskazaną przez Gartnera.

Na początku 2019 wielu pracodawców bało się pracy zdalnej, po 2 latach wiele firm zrobiło ankiety dla swoich pracowników odnośnie chęci powrotu do biura, plusów i minusów pracy zdalnej. Gartner również wykonał takie badania. Jakie punkty są najważniejsze dla ankietowanych? W tym artykule skupię się na „top 3”:

Manager przyszłości –  do tej pory wielu dyrektorów/kierowników/managerów skupiało się głównie na onboardingu czy budżecie zespołu. Te zadania zeszły na dalszy plan, liczy się utrzymanie pracowników, ich efektywności, motywowanie do zadań i ocena ich efektywności. Co prawda jak dla mnie to właśnie te zadania powinny być najważniejsze nie tylko podczas pracy zdalnej ale znacznie wcześniej, ale według Gartnera to właśnie okres pandemii i w pełni zdalnej pracy obnażył, który z managerów już wcześniej odpowiednio priorytetyzował swoje zadania, a pozostałych zmusił do zmiany priorytetów. Zadania związane z budżetem, podwyżkami czy onboardingiem są stopniowo zastępowane przez AI czy odpowiednie narzędzia do tego stworzone. Szczególnie w tym trudnym okresie dla wszystkich, najważniejszymi cechami managerów okazały się:

  1. Empatia
  2. Umiejętność coachingu
  3. Elastyczność
  4. Tworzenie dobrej atmosfery
  5. Tworzenie relacji z pracownikami.

Gartner rekomenduje, że to „ostatni dzwonek” do budowania zespołu managerów przyszłości, którzy wiedzą jakie są ich podstawowe obowiązki, mają odpowiednie narzędzia do pracy oraz wykazują empatię dla pracowników.

Ciężki powrót Pokolenia Z do pustych biur. Z badań Gartnera wynika, że to głównie „Juniorzy” tęsknią za powrotem do biur. Każdy pracownik powinien jednak rozumieć, że to czy pracuje w biurze wynika nie tylko z jego prywatnych preferencji, sytuacji pandemicznej w kraju ale przede wszystkim z tego czego wymaga jego rola, jakie są potrzeby zespołu oraz klienta. Gartner rekomenduje, by jasno deklarować te potrzeby już podczas pierwszych rozmów z pracownikiem, używać przestrzeni biurowej do kolaboracji, wymiany poglądów, warsztatów i wspólnych spotkań na różnych szczeblach. Niedomówienia w tym zakresie doprowadzą do utraty pracownika, a także nieufności zespołu. Ten punkt jest mocno powiązany z kolejnym.

Elastyczność miejsca pracy. Tu Gartner stanowczo rekomenduje by podzielić pracowników na 3 grupy:

  1. Praca częściowo zdalna
  2. Praca w pełni w biurze
  3. Praca w pełni zdalna.

Dzięki takiemu podziałowi, nie tylko pracownicy, ale cały zespół zrozumie krytyczność ich pracy w biurze oraz możliwości elastyczności, zostaną jasno ustalone reguły współpracy biznesowej oraz zwiększy się percepcja bycia fair w stosunku do pracownika.

Elastyczność staje się standardem pracy.  Co więcej Gartner wykazał w wynikach badań, że staje się ona zachętą dla niektórych grup do powrotu do pracy: osoby po ciężkich chorobach, z niepełnosprawnością czy młodzi rodzice chętniej wracają do pracy dzięki elastyczności.

Co więcej elastyczność zwiększyła też obszar rekrutacji pracodawcy do de facto całego świata.

Te badania jasno wskazują, jak zmienia się świat, w którym kierunku idziemy i co staje się regułą dla współczesnego rynku pracy. Teraz piłeczka jest po stronie firm i nas – pracowników – musimy dostosować procesy, procedury a przede wszystkim naszą mentalność do zmian na rynku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *