Agile, Analiza biznesowa, Komunikacja, Project Manager, Zwinne

Rodzaje decyzji podejmowanych w biznesie i zależności pomiędzy nimi

Na pewno już w tracie studiów Wykładowcy mówili wam o typach decyzji biznesowych, takich jak: decyzje strategiczne, taktyczne i operacyjne. Czy rodzaje decyzji wpływają na siebie nawzajem, czy są od siebie zależne. Jakie są przykłady zależności? O tym w dzisiejszym artykule.

Zacznijmy od definicji, czym są poszczególne typy decyzji?

Decyzje strategiczne to decyzje związane z zarządzaniem na szczeblu strategicznym/zarządu. Zarząd przedsiębiorstwa chcąc dopasować się do zmieniającej sytuacji w otoczeniu opracowuje i wprowadza projekty, które decydują o konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz jego rozwoju.

Decyzje operacyjne to decyzje zdecentralizowane, najczęściej podejmowane przez kierowników średniego i niższego szczebla. Mogą być powtarzalne, występują w dużej liczbie oraz są zróżnicowane, a dotyczą bieżącego funkcjonowania danego działu.

Decyzje taktyczne to decyzje, które rozwiązują najczęściej konflikty między strategią i jej realizacją. Odnoszą się do pozyskiwania zasobów do rozwoju organizacji (ludzi, środków pieniężnych, narzędzi niezbędnych do pracy).

Wszystkie typy decyzji są zbieżne i wpływają na siebie. Mam nadzieję, że w zrozumieniu tego wpływu pomoże wam ten rysunek:

rysunek własny

Do tej pory tradycyjnie podejście do decyzji było „pionowe”, czyli osobno podejmowano poszczególne decyzje. Każdy rodzaj decyzji miał swój własny proces, własny zestaw interesariuszy i własną dynamikę. Aktualne podejście jest inne, wiadomo, że: taktycznie kieruje się strategią, która napędza operacje. Informacje zwrotne o działaniu potwierdzają taktykę, a taktyka potwierdza strategię.

Pokażę wam na przykładach takie decyzje, które zahaczają o minimum 2 obszary:

Punkt 1 – Decyzje taktyczne i strategiczne:

  • Przejęcie innej spółki, żeby wejść na rynek cyfrowy
  • Wprowadzenie AI do spółki, żeby szybciej reagować na zmiany

Punkt 2 – Decyzje taktyczne i operacyjne:

  • Zaangażowanie celebrytów, aby wspomóc zarządzanie marką
  • Zatrudnienie analityków danych, żeby decyzje operacyjne były podejmowane sprawniej.

Punkt 3 – Decyzje strategiczne i operacyjne:

  • Szybkie skalowanie infrastruktury w cloud w zależności od potrzeb operacyjnych
  • Sprzedaż nowego produktu tylko online (lub tylko dla wyznaczonej grupy klientów)

Punkt 4 – Decyzje taktyczne, strategiczne i operacyjne

  • Wdrożenie zarządzania kryzysowego w okresie pandemii.

Mam nadzieję, że ten artykuł pokazał wam zależności pomiędzy decyzjami i dzięki konkretnym przykładom decyzji łatwiej będzie wam zrozumieć te zależności w bieżącym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *