Agile, Komunikacja, Planowanie, Project Manager, Zwinne

Ściąga z Kanbana

Zagrajmy w skojarzenia! Kanban – i pierwsze co przychodzi na myśl 95% osobom, którym zadałam to pytanie: tablica Kanbanowa. Nic dziwnego, bo jest to najczęstsza składowa tej metody, często wykorzystywana w dużym uproszczeniu przy Agilowym planowaniu, tam, gdzie nie do końca sprawdza się „klasyczny” cykl sprintów. Tak przynajmniej wynika z mojego – i kilku innych PMów – doświadczenia. Dlatego dziś, żeby nieco naprostować obraz przygotowałam dla Was krótką ściągę z Kanbana.

 

 1. Kanban – definicja. Projekty Kanbanowe składają się z iteracji, opartych na „potrzebie”, w trackie których zespół dostarcza inkrementacyjnie przyrost wartości do końcowego produktu, w sposób ciągły (continously).
 2. Rozmiar zadań – nie ma konkretnego rozmiaru zadań, do którego powinny być dopasowane. W zamian za to, muszą mieć jasno sprecyzowany cel, aby członek zespołu mógł go dostarczyć.
 3. Przypisanie zadań – członek zespołu sam wybiera zadanie z kolumny priorytetów, dopasowane do jego umiejętności.
 4. Nowe taski w iteracji – mogą być dodane w czasie jej trwania.
 5. Role – Kanban nie ma jasno określonych ról, ale opiera się o zróżnicowanych członków zespołu (cross-functional), którzy wspólnie będą potrafili zaplanować i wykonać zadania.
 6. Iteracje – są planowane w oparciu o „potrzebę” (need-based) i kończą się w momencie, kiedy zespół ma poczucie, że dostarczył znaczącą wartość do produktu końcowego.
 7. Estymacje – opcjonalne, zazwyczaj w godzinach albo metryki tablicy Kanbanowej, takie jak np.: mały, średni, duży.
 8. Zadania „in progress” – powinny być ograniczone i gwarantować, że członek zespołu nie zaczyna nowego zadania, dopóki poprzednie nie jest w pełni ukończone.
 9. Spotkania – pojawiają się wtedy, kiedy zespół czuje, że spotkanie powinny się odbyć. Nie ma odgórnie zaplanowanego harmonogramu:
 10. Planowanie – pojawia się w oparciu o ilość pozostałych zadań w backlogu, kiedy jest ich mało zespół powinien zorganizować spotkanie, żeby uzupełnić backlog i zpriorytetyzować zadania.
 11. Daily – 15 minutowe spotkanie, gdzie zespół dzieli się informacją o tym, co zrobili poszczególni członkowie poprzedniego dnia, a co będą robić dziś.
 12. Review – sprawdzenie, czy zostały wykonane zadanie i dowieziony cel sprintu.
 13. Retrospektywa – dyskusja między członkami zespołu nt. przebiegu ostatniej iteracji i możliwych usprawnień w procesie.
 14. Tablica Kanbanowa – zazwyczaj składa się z 3 sekcji:
 15. Backlog – na zaplanowane i zpriorytetyzowane zadania.
 16. Work in progress – na zadania, które są obecnie realizowane.
 17. Done – na ukończone zadania w iteracji.

 

Oto Kanban w pigułce i jego najważniejsze – dla zarządzania projektami – zasady. Pamiętajcie, że Kanaban to dużo bardziej obszerna metoda wywodząca się z podejścia lean, której źródłem jest zarządzanie produkcją. Jednakże w naszej perspektywie – Kanban to nie Scrum! Ale również podejście, które warto znać. Czy macie projekty/zespoły, w których pracujecie w Kanbanie?

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *