Product Owner, Project Manager, Raportowanie, Zarządzanie ryzykiem

Ryzyko – monitoruj, kontroluj i KOMUNIKUJ

Monitorowanie i kontrolowanie ryzyk

Najważniejszą częścią jest wdrażanie planów reakcji na ryzyka, a także śledzenie ich, rozpoznawanie nowych i zarządzanie wcześniej stworzonym rejestrem ryzyk. Istotne jest to, żeby proces był ciągły i nie zginął w trakcie projektu. A teraz ostatni punkt – komunikuj. Możemy stworzyć najdokładniejszy i najlepszy rejestr ryzyk, ale jeżeli będzie o nim wiedziała tylko garstka ludzi, nie ma on najmniejszego sensu. Dlatego kwestia komunikacji jest bardzo istotna.

Monitorując, kontrolując i komunikując ryzyka upewnij się, że:

 • Zostały wdrożone zgodnie z planem reakcje na ryzyka,
 • Działanie podejmowane w ramach reakcji na ryzyko skutkują oczekiwanymi rezultatami,
 • Ryzyka są przeglądane i aktualizowane na bieżąco (nieaktualne są zamykane, nowe dodawane)
 • Zarząd/Komitet Sterujący otrzymuje informacje o ryzykach w raportach:
  • Okresowych
  • Z punktów kontrolnych
  • Końca etapu
  • Końca projektu
  • Z doświadczeń.
 • Jeżeli są zaplanowane w projekcie audyty ryzyk, weryfikacja czy są one przeprowadzane
 • Plan komunikacji w projekcie zakłada także komunikację ryzyk. A sama komunikacja jest procesowana zgodnie z planem
 • Została przygotowana dokumentacja, w której można znaleźć informacje odnośnie ryzyk. Najważniejsze dane odnośnie ryzyk powinny być zawarte w:
  • Karcie projektu
  • Kontrakcie
  • WBS
  • Wykazie wymagań
  • Raportach (wymienionych powyżej)
  • Rejestrze ryzyk
  • Planie zarządzania ryzykiem
  • Budżecie projektu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *