Agile, Project Manager, Zarządzanie jakością

Planowanie jakości na bazie PMBoK

Rozpoczynając realizację projektu musimy pamiętać o milionie kwestii,  a jedną z nich jest jakość, która tak jak już wspomniałam w artykule Wstęp do procesu zarządzania jakością w projekcie często jest pomijana, lub traktowana na zasadzie: każdy wie o co chodzi, więc po co tracić czas?

Jednak w tej kwestii warto poświęcić na początku projektu chwilę na zaplanowanie procesu zarządzania jakością, żeby na jego końcu nie okazało się, że zrobiliśmy coś, co nie nadaje się do użytkowania lub nie tracili cennych dni przed wdrożeniem na doprecyzowanie wymagań odnośnie jakości. 

 

Zgodnie z metodyką PMBoK dzielimy proces zarządzania jakością na:

 • Planowanie
 • Zapewnienie 
 • Sterowanie jakością. 

Te trzy etapy pozostają we wzajemnej zależności od siebie i są ze sobą powiązane. 

 

Planowanie jakości powinniśmy procesować na bazie takich informacji jak:

 • bazowy zakres projektu
 • rejestr interesariuszy 
 • budżet
 • harmonogram projektu
 • rejestr ryzyka
 • wymagania jakościowe klienta 

 

a wynikiem tego procesu powinien być:

 • plan zarządzania jakością (checklisty) 
 • miary jakości 
 • plany doskonalenia procesów

 

Jak mamy plan, powinniśmy zacząć realizację kolejnego punktu: sterowania jakością, gdzie na bazie:

 • dokumentów projektu
 • planu zarządzania projektem
 • zaplanowanych zmian
 • aktualizowanego na bieżąco rejestru ryzyk oraz harmonogramu projektu
 • budżetu 

powinniśmy umieć tak manewrować danymi, żeby rezultaty jakościowe zgadzały się z zaplanowanymi, które zweryfikujemy na bazie miar jakości. 

 

Jednocześnie zapewniamy jakość przez cały czas trwania projektu:

 • Aktualizując dokumentację jakościową
 • Weryfikując zgodność aktualnych miar z zaplanowanymi
 • Weryfikując żądania zmian i ich wpływ na projekt. 

 

To co podoba mi się w podejściu do jakości w PMBoKu to propozycja konkretnych metod, które powinny być zastosowane w odniesieniu do poszczególnych obszarów jakości. 

W planowaniu jakości metodyka proponuje użycie:

 • Burzę mózgów
 • Analizę kosztów i korzyści
 • Koszty jakości
 • Karty kontrolne
 • Metoda próbkowania statycznego 
 • Wykresy przepływu
 • Six sigma
 • Quality function deployment
 • Diagramy relacji
 • Analiza pola sił i…. Wiele innych. 

 

W zapewnieniu jakości powinny pomóc:

 • Audyt
 • Planowanie jakości
 • Analiza procesów

 

A w przypadku kontroli:

 • Karty kontrolne
 • Diagram przyczynowo skutkowy
 • Histogram
 • Wykres Pareto
 • Inspekcję i wiele innych. 

 

Gołym okiem widać, że już z tych, które wskazałam w artykule można wybrać takie, które usystematyzują i urealnią nasz proces. Mamy tu zarówno miejsce na formalne podejście do tematu jak i praktyczną weryfikację jego skuteczności. Dlatego ja polecam korzystanie z tej metodyki przy planowaniu jakości w projekcie. Niezależnie czy mówimy o projekcie IT czy z jakiejkolwiek innej branży.  

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *